Jazzboy Records Logo

Kortez Kwadro Tour 2020

Po ośmiu letnich koncertach zapraszamy na wyjątkową trasę Korteza w scenerii jesienno-zimowej.

W ostatnim czasie sporym przeobrażeniom uległ zespół towarzyszący, który zmniejszył się do kwartetu.

Jesienią na scenie zobaczymy muzyków w składzie:
Kortez – śpiew, gitara, fortepian, gitara basowa, puzon, instrumenty klawiszowe
Krzysiek Domański – gitara basowa, fortepian, gitara, instrumenty klawiszowe, chórki
Robert Szymański – perkusja, chórki
Tomasz Ziętek – trąbka, instrumenty klawiszowe.

Na program koncertów oprócz kluczowych piosenek z repertuaru Korteza złożą się także rzadziej wykonywane utwory jak: “Co myślisz?”, “ Czy to już jest dno?”, “Wiem, że mnie podglądasz”, “Wracaj do domu”, “Dlaczego z Tobą jestem?”, “Boję się”, “Mój dom” i inne. Całość będzie miała lekko pulsujący charakter, do czego w ostatnich latach Kortez zdążył nas już przyzwyczaić.

Podczas koncertów obowiązywać będą specjalne obostrzenia sanitarne. Koncert odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym z wypełnieniem 50% publiczności z zachowaniem obowiązku zakrywania ust i nosa – prosimy o zapoznanie się z regulaminem imprezy.


KORTEZ KWADRO TOUR 2020 JESIEŃ:

18.09    TOMASZÓW MAZOWIECKI / SOLD OUT!
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/306499307240440/

19.09    RADOM / SOLD OUT!
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2744019805875046/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Radom

29.09    ZAWIERCIE / SOLD OUT!
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/394961941473784/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Zawiercie

30.09    TARNOWSKIE GÓRY / SOLD OUT!
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/599586440675944/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Tarnowskie-Gory

01.10    KRAKÓW / SOLD OUT!
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/760436207865196/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Krakow

15.10    KATOWICE
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/600549777489027/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Katowice

16.10    RACIBÓRZ / SOLD OUT!
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/766019827496870/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Raciborz

26.10    KIELCE
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/965862707220211
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Kielce

27.10    KRAKÓW
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/225252172244640/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Krakow

28.10    KIELCE / SOLD OUT!
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/699333037461187/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Kielce

09.11    WROCŁAW / SOLD OUT!
KONCERT PRZENIESIONY: 18.01.2021
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/671460486803797/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Wroclaw

10.11    DĄBROWA GÓRNICZA
KONCERT PRZENIESIONY: 17.01.2021
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2695743970667892/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Dabrowa-Gornicza

11.11    ŁÓDŹ / SOLD OUT!
KONCERT PRZENIESIONY: 15.01.2021
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/371105290952720/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Lodz

12.11    ŁÓDŹ / SOLD OUT!
KONCERT PRZENIESIONY: 16.01.2021
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2720507418193193
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Lodz

24.11    LUBLIN / SOLD OUT!
KONCERT PRZENIESIONY: 15.03.2021
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/418526589124602/
bilety: https://mojbilet.eu/wydarzenia/kortez-kwadro-tour-2020/

25.11    DĘBICA / SOLD OUT!
KONCERT PRZENIESIONY: 14.03.2021 GODZ. 18:00
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/429012944738981/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Debica

26.11    DĘBICA
KONCERT PRZENIESIONY: 14.03.2021 GODZ. 21:00
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/658518995066471
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Debica

07.12    WARSZAWA / SOLD OUT!
KONCERT PRZENIESIONY: 12.04.2021
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/313403506406470/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Warszawa

08.12    ZABRZE
KONCERT PRZENIESIONY: 7.05.2021
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/605310180158664/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Zabrze

09.12    BIELSKO BIAŁA
KONCERT PRZENIESIONY: 6.05.2021
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/307386213851442/
bilety: https://biletyna.pl/koncert/Kortez/Kwadro-Tour-2020/Bielsko-Biala

15.12    LUBLIN
KONCERT PRZENIESIONY: 16.03.2021
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1077689665981136
bilety: https://mojbilet.eu/wydarzenia/kortez-kwadro-tour-2020/

REGULAMIN KONCERTÓW

I. Informacje ogólne:
1. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na imprezę, akceptują postanowienia regulaminu oraz zobowiązują się go przestrzegać.

II. Uczestnictwo w imprezach:
1. Uczestnictwo w koncercie odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów lub biletów zakupionych bezpośrednio u Organizatora.
2. Na terenie imprezy i obiektu, w którym impreza się odbywa, mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren imprezy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy.
4. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania koncertu/imprezy, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

II. Zasady bezpieczeństwa:
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i koncertu.
2. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 Poz. 1006 & 6a w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren imprezy w specjalnych punktach przygotowanych przez organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo: – Odmówić wstępu posiadaczowi biletu jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niestosowania się do noszenia maseczki i nieprzestrzegania zalecanych odległości sanitarnych, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.
5. Zabronione jest:
– wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych;
– wnoszenie napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych;
– wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom, których ubiór narusza dobre obyczaje , jego elementy są niebezpieczne (metalowe okucia obuwia, oraz noszą znamiona akcji reklamowej);
– całkowicie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów;
– Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez organizatora mają prawo wyprosić uczestnika lub w najgorszym wypadku wyprowadzić;
– uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniami miejsc na posiadanych przez siebie biletach;
– nie ma możliwości zajmowania miejsc, na które nie nabyło się biletu;
– nie ma możliwości zajmowania miejsc, które służą do zachowania dystansu ludzkiego w czasie epidemii;
– obowiązuje całkowity zakaz dostawiania miejsc, w przejściach, czy też stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych;
– obowiązuje całkowity zakaz dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
6. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.
7. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren obiektu/ imprezy.
8. Organizator oświadcza iż miejsce koncertu przed wejściem publiczności zostało zdezynfekowane.